Zagrożenia pożarowe w obiektach przemysłowych

 

Hale przemysłowe o dużych powierzchniach mają niezwykle wysokie zagrożenie pożarowe. Ma to bezpośredni związek z występowaniem w nich wielu niekorzystnych czynników. Dbałość o zastosowanie się do odpowiednich wytycznych to dla firmy http://halbud.com.pl jeden z głównych priorytetów.

 

Czynniki powodujące wzrost zagrożenia pożarowego

Szczegóły ochrony przeciwpożarowej hal przemysłowych wynikają ze specyfiki procesu technologicznego oraz rodzaju przechowywanych materiałów. Jednak do wybuchu pożaru może dojść w każdej chwili, nawet przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa. Do najczęściej występujących przyczyn pożaru należą:

  • Hale przemysłowe pełne palnej masy materiałowej,
  • Nieodpowiednia lokalizacja hal przemysłowych
  • Łatwopalna konstrukcja hali
  • Ogólny nieład
  • Niezachowanie zasad ostrożności
  • Brak nadzoru nad stanem bezpieczeństwa pożarowego obiektu
  • Brak lub niesprawne urządzenia alarmowe i gaśnicze

 

Pożar w halach przemysłowych rozprzestrzenia się bardzo szybko ostrzega fachowiec.
Pożar w halach przemysłowych rozprzestrzenia się bardzo szybko.

 

Pożar w halach przemysłowych rozprzestrzenia się bardzo szybko. Wpływ na to mogą mieć czynniki takie jak:

  • Przechowywanie łatwopalnych środków w pomieszczeniach do tego nieprzystosowanych
  • Brak właściwego sprzętu i środków gaśniczych w halach przemysłowych
  • Zastawianie dojść i dróg dojazdowych, co skutecznie uniemożliwia służbom dostęp do ognia.