Przeglądy budowlane i ich istota

 

Obiekty budowlane bez względu na to czy należą do obiektów przemysłowych czy też tych oddanych do dyspozycji zarządów mieszkalnych, wymagają regularnego dokonywania przeglądów budowlanych przez Hoska.pl bądź innych inspektorów nadzoru budowlanego. Przeglądy budowlane są różne i dotyczą różnych elementów budynków lub ich całości, a wszystko zależne jest od wielu czynników.

 

Wśród głównych rodzajów jakie możemy wymienić wśród przeglądów budowlanych znajdują się:

 

  • kontrole okresowe związane z corocznym przeglądem budynków,
  • kontrole okresowe w których sprawdzeniu podlegają elementy budynku, budowli oraz instalacji, na jakie mogą zostać narażone na wpływ atmosferyczny i inne działania szkodliwe lub niszczące,
  • przeglądy budowlane kontrolujące instalacje i urządzenia związane z ochroną środowiska, instalacje gazowe lub kominowe,
  • w dużych budynkach, kontrole konieczne są nawet dwa razy do roku.

 

Dokonując kontroli budynków przemysłowych lub mieszkalnych ważne jest należyte ich przeprowadzenie, mające na celu znalezienie wszelkich ewentualnych defektów, ocenię funkcjonalności i właściwego zarządzania i dbania o ich stan. Później, gdy budynki przejdą pierwszą kontrolę, wymagają przeglądów co 5 lat. Wówczas ważne są również sprawdzane elementy techniczne budynku i ich wartość użytkowa.