Badania wykonywane przez laboratorium budowlane to między innymi badania związane z analizą różnorodnych materiałów budowlanych w tym kamienia naturalnego. Poprzez analizowanie jego poszczególnych parametrów i składu, możliwe jest wykorzystanie najlepszych opcji w różnych potrzebach.

Ważne są również dokonywane przez laboratorium badania półfabrykatów budowlanych, dlatego też bardzo często oceniane są ich cechy geometryczne, wytrzymałość, a także odporność na zamrażanie i rozmrażanie z wykorzystaniem soli i innych materiałów, a także ich nasiąkliwość i wiele innych parametrów. Poszczególne półfabrykaty ocenia się też pod względem ścierania się na tarczy, a każde z badań wykonywane jest w określonych warunkach dla uzyskania najlepszych efektów pracy.

Analizując poszczególne materiały, laboratorium budowlane daje nam spore pole manewru, dlatego też warto zadbać o skorzystanie z pomocy najlepszych specjalistów w tym zakresie. Dobre laboratoria budowlane zapewniają bowiem między innym badania gruntów i stabilizacji. Grunty analizowane są pod kątem składu, cząstek mineralnych w tym substancji organicznych, który oceniany jest zarówno typowo laboratoryjnie jak i organoleptycznie poprzez rozcieranie dłonią. Każda analiza daje dodatkową wiedzę i zastosowanie dla materiałów, bądź pozwala je wykluczyć.